Fokus artikel pada Volum 3 no. 2 2020 adalah Islamic Studies (Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Psikologi Islam, Pendidikan Islam dan Bimbingan Konseling Islam dan Sejarah dan Kebudayaan Islam).

Published: 2020-12-01