Adnan Hakim, A. A. A., and N. Hamid. “Pengaruh Public Service Motivation Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai”. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, Vol. 2, no. 2, May 2021, pp. 170-81, doi:10.37859/mrabj.v2i2.2427.