KETUA PENGARAH: R. DESRIL, S.H., M.H
KETUA PENYUNTING: RAIHANA, S.H., M.H
DEWAN PENYUNTING:
- H. AKSAR, S.H., M.H
- DR. ELFIANDRI, S.HI., M.Hum
- TRI WAHYUNI LESTARI, S.H., M.H
- DESI SOMALIA AGUSTINA, S.H., M.H
MITRA BESTARI:
- PROF. DR. RIDWAN KHAIRANDY, S.H., M.H
- PROF. DR. SYAFRINALDI, S.H., M.Cl
- DR. ERDIANTO, S.H., M.Hum
- DR. SAIDUL AMIN, MA
- HENRY T. SIMARMATA
EDITOR: ASRIZAL, M.H
PENYUNTING PELAKSANA:
- Sulha Nursyam, S.Psi
- Lusi Delpa Yanti, S.Pd